IDP - enginyeria · medi ambient · arquitectura CASTELLANO CATALÀ ENGLISH PORTUGUÊS
RSSYoutubeTwitterLinkedinFacebook Blog
IDP - enginyeria · medi ambient · arquitectura - Innovació
EMPRESA · INNOVACIÓ

4,2% de la facturació anual s'inverteix en R+D+i


A IDP considerem la inversió en R+D+i com un pilar estratègic, i cada any un percentatge important dels nostres recursos són destinats a aquests treballs.
Els projectes de R+D+i on participa IDP, busquen crear serveis i productes innovadors per satisfer les necessitats dels nostres clients i la societat en general, i millores en els processos de gestió interns que permetin assolir l’excel·lència i eficiència en el treball.Projecte "SAIMIS"

El projecte SAIMIS per al disseny, desenvolupament i implementació d'un sistema automatitzat basat en un dron i eines tecnològiques per a inspecció d'infraestructures subterrànies. L'objectiu general és el disseny i desenvolupament d'una solució tecnològica per al control i inspecció en fase de manteniment d'infraestructures subterrànies (com ara túnels, galeries, pous, sistema de la xarxa urbana de clavegueram i xarxes de canalització subterrànies, entre d'altres); basada en l'ús d'una plataforma aèria no tripulada (UAV) i una eina tecnològica geoBIM1 que permeti en una etapa posterior a l'emmagatzematge i anàlisi automàtic de la informació capturada.

El consorci està format per:

 • Geocisa
 • Cartif
 • IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia, S.L.U


Projecte “PISCIA”

El projecto PISCIA és una plataforma d'interoperabilitat de serveis del cicle de l'aigua. L'objectiu principal del projecte és el desenvolupament d'un prototip experimental d'un entorn BIM per al sector de l'aigua capaç d'integrar, orquestrar i oferir nous serveis de gestió hídrica als responsables operatius i estratègics. Aquest prototip permetrà la interconnexió, la gestió i l'orquestració intel·ligent de les eines, sistemes, aplicacions, i dispositius existents no només en la infraestructura d'aigua sinó també en altres serveis que s'ofereixi a la ciutadania (energia, salut, banca, etc. ). La implementació i ús d'estàndards oberts a nivell de procés, maximitzarà la interoperabilitat (sintàctica i semàntica), homogeneïtzarà l'intercanvi d'informació i permetrà derivar nous esdeveniments sobre la base de la informació intercanviada fent un pas endavant cap a la interoperabilitat creuada entre dominis.

El consorcio està format per:

 • Eurecat
 • Cetaqua
 • IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia, S.L.U


Projecte "Sphere"

El projecte SPHERE és una Acció d'Innovació per a la convocatòria Industrial Sustainability del Programa Marc Horitzó 2020 (H2020) que proposa la millora i optimització del disseny, construcció i rendiment energètic dels edificis, i la gestió, reduint els costos de construcció i el seu impacte mediambiental alhora que s'incrementa el rendiment energètic global.
Aquest concepte de Digital Twin és de fet una base de dades distribuïda però coordinada, que inclou informació d'objectes geomètrics que formen un model virtual sincronitzat únic de la realitat. Com s'ha demostrat en altres camps, l'agermanament d'aquest model d'informació virtual amb la realitat ajuda significativament en la presa de decisions durant cada fase de la construcció de l'edifici. vida útil (fabricació, disseny, construcció, manteniment, operació, rehabilitació i fins i tot demolició). La plataforma TIC al núvol SPHERE permetrà interactuar amb els diferents grups d'interès durant qualsevol fase de l'actiu amb un model Digital Twin d'informació de l'edifici i un conjunt escalable de diferents eines de programari, com eines de simulació de la demanda / rendiment d'energia , sistemes de suport a la presa de decisions i de coaching, BEMs o Algorismes de manteniment predictiu habilitats per IOT.

El consorci està format per:

 • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
 •  R2M Solution SRL
 •  COMSA Instalaciones y Sistemas Industriales, S.A.
 •  OCTOPUSSY Agence pour la Creation et la Diffusion d'Activités Culturelles Artistiques Technologiques Scientifiques
 •  Fundació Eurecat
 •  Comet Gesinco S.L.
 •  Nederlandse Organisatie Voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO
 •  BASF Construction Solutions GmbH
 •  NEANEX International B.V.
 •  EKODENGE Sustainability Engineering Limited
 •  CAVERION Suomy Oy
 •  CREE Rhomberg GmbH
 •  DE5 Services Srl
 •  National University of Ireland, Galway
 •  VRM Technology
 •  Empresarios Agrupados Internacional
 •  Ascora GmbH
 •  IDP Ingenieria y Architectura Iberia S.L.U. (coordinador)


Projecte "Hycool"

El projecte HyCool és una acció d'innovació per a la convocatòria d'energia competitiva amb baixes emissions de carboni en el marc del programa marco Horitzó 2020 (H2020), que el seu objectiu és augmentar l'ús actual de la calor solar en els processos industrials, i per a això el projecte proposa l'acoblament d'un nou col·lector solar tèrmic Fresnel CSP (FCSP) amb bombes de calor híbrides (HHP) especialment construïdes (una combinació "dues en un" de bombes de calor d'adsorció i bombes de calor basades en compressors). Les dues característiques principals del sistema HyCool són la Flexibilitat i l'Eficiència i permetran diferents estratègies per a un sistema viable tècnica i econòmicament. Durant la fase de Despeses de Capital, la simplicitat estarà orientada a la cerca de facilitat en l'optimització de la configuració del disseny, la construcció modular i els ITS per a l'engegada. Durant la fase despeses operatives, l'equilibri òptim entre la Flexibilitat i Eficiència Operativa del Sistema HyCool estarà orientat a maximitzar la rendibilitat de HyCool en cada cas individual.

El consorci està format per:

 • Veolia Serveis Catalunya S.A.O.
 • IDP Enginyeria i arquitectura Iberia, S.L.O.
 • Bo de Debò, S.L.
 • R2M Solution SRL
 • Eidgenossische Materialprufungs und Forschungsanstalt
 • Ciaotech Srl
 • Fresnex GmbH
 • Ecotherm Àustria GmbH
 • Ekodenge Muhendislik Mimarlik Danismanlik Ticaret Anonim Sirketi
 • Givaudan Suisse S.A.
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche
 • AIT Austrian Institute of Technology GmbH
 • Dr. Jakob Energy Research GmbH & Co. K.G.
 • Fahrenheit AG
 • Comet Gesinco S.L.
 • Associació Espanyola de Normalització


Projecte "Houseful"

El projecte HOUSEFUL és una Acció d'Innovació per a la convocatòria Industry 2020 in the Circular Economy del Programa Marc Horitzó 2020 (H2020) que proposa un canvi de paradigma innovador cap a una economia circular per al sector de l'habitatge demostrant la viabilitat d'un servei sistèmic integrat compost per 11 solucions circulars. HOUSEFUL introduirà solucions per fer més eficients els recursos al llarg del cicle de vida d'un edifici, tenint en compte un enfocament circular integrat en el qual es tenen en compte els aspectes energètics, de materials, de residus i d'aigua. Aquest enfocament fomenta noves formes de co-creació, augmentant la col·laboració entre les parts interessades de la cadena de valor de l'habitatge per desenvolupar noves solucions i serveis circulars. El concepte HOUSEFUL serà demostrat a gran escala en 4 llocs de demostració a Àustria i Espanya, adaptant el concepte a diferents escenaris, incloent edificis d'habitatges socials.

El consorci està format per:

 • Condicionament Terrassenc Associació
 • Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya
 • Fundació CARTIF
 • Alchemia-Nova - GmbH
 • Agència de l'Habitatge de Catalunya
 • Visum Limited
 • Sistemes Avançats d'energia solar tèrmica SCCL - Aiguasol
 • LGI consulting Sarl
 • Architekturbüro Reinberg ZT GmbH
 • Turntoo B.V.
 • Neues Leben Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Reg. Gen.m.b.H.
 • Comitè Europeen de Coordinació de l'Habitat Social AISBL
 • Water, Environment and Business for Development S.L.
 • Fondazione icons
 • IDP Enginyeria i Architectura Iberia SLU
 • HOMEBIOGAS LTD


Projecte "GeoFit"


GEOFIT és un projecte de col·laboració industrial per a la Convocatòria Competitive Low-Carbon Energy dins el Programa Marc Horitzó 2020 (H2020) destinat a la implementació de sistemes geotèrmics millorats (EGS-Enhanced Geothermal Systems) rendibles en la rehabilitació d'edificis energèticament eficients. Això implica el desenvolupament tècnic de EGS innovadors i els seus components, com configuracions d'intercanviadors de calor no estàndard, una bomba de calor híbrida nova i sistemes de bomba de calor de compressió accionats elèctricament i un conjunt de components de calefacció i refrigeració que s'integraran amb els nous conceptes GSHP, tots ells especialment dissenyats per ser aplicats en projectes de rehabilitació d'eficiència energètica. Per fer viables els nous EGS en la rehabilitació d'edificis energèticament eficients, es desenvolupa un conjunt d'eines i tecnologies, entre les quals s'inclouen: tecnologies d'avaluació de riscos de baixa invasió, inspecció de l'emplaçament i tècniques de supervisió de la construcció en el lloc de treball (SHM), sistemes de control per EGS rendibles i optimitzats en la fase d'operació i noves eines específiques habilitades per BIM per a la gestió d'obres de rehabilitació basades en la geotèrmia (plataforma GEOBIM).

El consorci està format per:

 • COMSA Corporación de Infraestructuras S.L.
 • IDP Ingeniería y arquitectura Iberia, S.L.U.
 • R2M Solution SRL
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche
 • Università degli Studi di Perugia
 • IDS Georadar SRL
 • Ochsner Warmepumpen GmbH
 • Nobatek
 • AIT Austrian Institute of Technology GmbH
 • Catalana de Perforacions S.A.


Projecte "WPDron"

Projecte col·laboratiu de recerca industrial, desenvolupament experimental i innovació promogut pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), que té per objecte el desenvolupament d'un sistema centralitzat de seguiment automatitzat d'execució d'infraestructures en obra civil lineal (autopistes, autovies, carreteres , enllaços, línies fèrries i estacions, actuacions de moviments de terres en grans volums, estabilitat de talussos i xarxes de canalització) basat en drones de prestacions tecnològiques avançades, específicament desenvolupats en el marc del projecte, així com en una nova plataforma tecnològica d'intercanvi , tractament i distribució de dades.

El projecte compta amb un pressupost total d'1 milió d'euros en un termini d'un any i mig, durant el qual es centrarà en el desenvolupament d'un vehicle autònom d'adquisició de dades de grau industrial, el desenvolupament d'una eina generadora de models 3D i del núvol de punts associada així com de la seva integració en el sistema mitjançant la realització d'un model BIM tridimensional integrat amb tecnologia GIS per a l'obtenció d'un model GeoBIM (BIM geoposicionat), i en l'acoblament de l'automatització de la presa de dades, el seu processament com a model digital i l'obtenció de resultats aplicables als requeriments de l'obra civil.

El consorci està format per:

 • FCC Construcción, S.A.
 • UAV Autosystems Hovering Solutions, S.L.
 • IDP Ingeniería y arquitectura Iberia, S.L.U.


Projecte "ACTIV4.0"

Projecte col·laboratiu de recerca industrial, desenvolupament experimental i innovació promogut per les Comunitats RIS3CAT (ACCIÓ), que té per objecte la transformació cap a la gestió digital dels actius i processos en instal·lacions i xarxes proveïdores de serveis a través del desenvolupament del nou concepte de "Utilities 4.0", amb l'objectiu últim de poder oferir un millor servei al client/ciutadà.

El projecte compta amb un pressupost total de 2,23 milions d'euros en un termini de tres anys i afrontarà la investigació i desenvolupament de les tecnologies que permetin la interoperabilitat entre màquines, sensors i persones a través de la Internet de les coses (IOT) o de les persones (IoP) i la capacitat de transformar dades en informació útil i fiable, l'agregació i visualització d'informació actual o previsible per prendre decisions informades i resoldre problemes urgents amb poca antelació o prevenir la seva aparició, la capacitat autònoma per a la presa de decisions dels sistemes físics cibernètics o delegació a un nivell superior mitjançant optimització multi-criteri en cas de conflicte, l'aplicació de la tecnologia BIM com a eina integradora d'informació rellevant per al disseny, operació i manteniment de les instal·lacions a partir de models avançats de representació 3D.

El consorci està format per:

 • Ferrovial Servicios S.A.
 • Gas Natural Fenosa Generación, S.L.U.
 • Gas Natural Catalunya SDG, S.A.
 • Aqualogy Business Software
 • Aquatec
 • Aigües de Barcelona
 • Fundació Eurecat
 • Centre de Visió per Computador
 • Centro Específico de Investigación en Supervisión, Seguridad y Control Automático
 • Centre Tecnològic de l'Aigua
 • Worldsensing S.L.
 • IDP Ingeniería y arquitectura Iberia, S.L.U.


Projecte HARSHWORK 

 

Projecte europeu HARSHWORK promogut per l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT), que té per objecte augmentar l'eficiència de la manipulació de peces que treballen en entorns difícils a través d'un model de programari que prediu i quantifica el desgast.

 

El projecte compta amb un pressupost total de 1,56 M d'euros en un termini de tres anys y optimitzarà els costos d'explotació reduint els períodes de manteniment, disminuint els costos i augmentant el rendiment de la maquinària. Els resultats del projecte són de gran interès per a les companyies mineres i els fabricants d'equips de mineria, així com per a una gamma més àmplia de siderúrgiques, enginyeria i reciclatge.

 

El consorcio està format por:

 

 • Boliden Mineral AB
 • Consell general de Cambres de Comerc Industria i Navegacio de Catalunya
 • Fundació CTM Centre Technologic
 • LTU Business AB
 • Luleå University of Technology (LTU)
 • MASIAS RECYCLING
 • Outotec (Finland) Oy
 • SSAB AB
 • IDP Ingeniería y arquitectura Iberia, SLUProjecte BIM4SAFETY

Projecte Reptes Col·laboració finançat pel Ministeri d'Economia Indústria i Competitivitat, emmarcat en el Programa estatal de Recerca Desenvolupament i innovació Orientada als Reptes de la Societat i el Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016, per a la utilització de la metodologia BIM per al desenvolupament d'un nou sistema de monitorització per a la millora de la seguretat en la fase de construcció d'edificis i infraestructures civils - BIM4Safety.

 

El consorci està format per:              

 

 • Vías y Construcciones, SA
 • Fundació Eurecat
 • Impemer
 • IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia, SLU

  
Projecte INTERMODEL

Projecte europeu INTERMODEL emmarcat en la convocatòria Mobility for Growth del programa Horizon 2020 (MG-8.4ª-2015) que té per objecte desenvolupar una metodologia i eines TIC parar permetre una simulació avançada de models de plataformes logístiques intermodals de ferrocarril per així donar suport a tasques relacionades amb les fases de disseny i operacionals.

 

El consorci està format per:      

 

 • IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia SL, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Consorci Centre d'Innovacio del Transport, Vías i Construcciones S.A. y BASF Construction Chemicals España S.L (Espanya)
 • Bedeschi S.p.A.,  Contship Italia S.p.A. i Autorità Portuale della Spezia  (Itàlia)
 • Zarzad Nadbaltyckich Inicjatyw Klastrowych Sp. z o.o. ZNIK (Polònia)
 • Vianova Systems Finland Ltd. i VTT-Teknologian tutkimuskeskus Oy (Finlàndia)
 • Kiruna Wagons AB (Suècia)
 • DHL Freight Germany Holding GmbH (Dinamarca)
 • Macomi B.V. (Paísos Baixos)


 


Projecte Metgrow+

Projecte europeu Metgrow+ emmarcat en el programa de recerca i desenvolupament Horizon 2020 que té per objecte desenvolupar noves tecnologies metal·lúrgiques innovadores que permetin dissenys flexibles, rentables i sostenibles en la valorització de metalls de baixa llei tant en fonts primàries com en recursos secundaris.

 

El consorci està format per:      

 

 • Teknologian Tutkimuskeskus Vtt Oy i Outotec (Finlàndia)
 • Instytut Metali Niezelaznych i Profima Spolka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poloòia)
 • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Ab (Suècia)
 • Technical University Of Crete (Grècia)
 • Hellenic Copper Mines Ltd (Xipre)
 • D'appolonia Spa (Itàlia)
 • Kerneos SA (França
 • Arche, Jm Reciclaje Nv, Universiteit Of Gent, Umicore, Vlaamse Instelling Voor Technologisch Onderzoek Nv i Katholieke Univertiteit Leuven (Bèlgica)
 • Optimizacion Orientada a la Sostenibilidad SL, Fundacion Tecnalia Research & Innovation, Urbaser SA  i IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia SL (Espanya)


 


Projecte “Hermes”

Projecte europeu Hermes de recerca i desenvolupament, finançat per la UE emmarcat en la convocatòria Mobility for Growth "Smart Rail" (MG2.2) del nou programa Horizon 2020, que té per objecte l'optimització del disseny per a la fabricació un nou vagó de tren de mercaderies que a més farà servir nous materials i recobriments per poder augmentar el factor de càrrega i al qual es dotarà també de sistemes de monitorització.

 

El consorci està format per:

 • Dos universitat europees: Lulea Tekniska (Suecia) iArmines (Francia)
 • Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), Fundació Centre Tecnològic de Manresa (CTM), ICL group i IDP (España)
 • Kiruna Wagon i SSAB Tunnplaet (Suecia)
 • Hempel (Dinamarca)


 


Projecte “IPAN - Innovate Popular Low Density Structural Panel“

Projecte d'investigació "IPAN - Innovate Popular Low Density Structural Panel", en el marc del 7th Framework Programme of Research and Development (ENV-2012.6.3 Innovative resource efficient technologies, processes and services) de la Unió Europea, que té per objectiu dissenyar el procés de producció a gran escala de panells estructurals de la indústria de la fusta, aprofitant tant el residu de fusta com la copa dels arbres (en concret a els arbres de creixement ràpid), optimitzant l'acabat de la superfície amb resines innovadores, minimitzant les emissions i el consum de recursos.

 

El consorci està format per:

 • Chimar Hellas (Grècia).
 • Ciaotech, IBL, IMAL, Università degli Studi di Milano (Itàlia).
 • Stela (Alemanya).
 • European Centre for Soft Computing, IDP (Espanya).


 


Projecte "DOF - District of the Future”

Projecte de recerca “DOF - District of the Future”, en el marc del 7th Framework Programme of Research and Development (ICT-2013.6.4 Optimising Energy Systems in Smart Cities) de la Unió Europea, que té per objectiu desenvolupar una solució basada en tecnologies de la informació i comunicació per a facilitar la monitorització, la gestió i l’optimització de producció i consum d’energia a tres districtes de tres ciutats d’Europa (Corby, Orleans i Sabadell).

 

El consorci està format per:

 • Cardiff University (Gran Bretanya).
 • Dalkia, EdenWay (França).
 • Everis (Bèlgica).
 • VTT, Fortum (Finlàndia).
 • Telefonica, Exeleria, IDP (Espanya).


 


Projecte “Smart Urban Management”

IDP ha estat distingida per l'Organització Mundial de Ciutats i Governs Locals Wego (World e-Governments Organization of Cities and Local Governments) que agrupa les ciutats més importants del món (Seül, Barcelona, París, Frankfurt, San Francisco, Són Paulo, Nairobi, Abu Dhabi, etc.) amb el primer premi en la categoria de Gestió Urbana (Urban Management) com a referent mundial en el camp de les ciutats intel · ligents (smart cities).

En concret el projecte transforma la gestió actual de les ciutats en un model eficient mitjançant l'ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

 

El projecte és transversal i s'estructura en 6 eixos d'acció principals:

 • Medi ambient (gestió de residus, cicle de l'aigua, paràmetres ambientals).
 • Mobilitat (gestió activa del trànsit, del transport públic, i dels aparcaments. Impuls al vehicle elèctric).
 • Eficiència energètica (smart grid, smart building, enllumenat públic eficient).
 • Govern i ciutadania (e-administració, e-participació, govern obert i open data).
 • Competitivitat (co-working, tele-treball, e-learning, e-commerce).
 • Qualitat de vida (tele-assistència, telemedicina, seguretat pública i protecció civil).


 

EMPRESA

ÀREES DE ACTUACIÓ


SERVEIS


PROJECTES


COMUNICACIÓ

IDP INGENIERIA Y ARQUITECTURA IBERIA SL · NIF. B62731807 · Mapa Web · Política de cookies · Avís Legal · Disseny web Anunzia